Lichamelijke ongevallen

  • Het sociale vangnet in België is groot … en toch bestaan er nog allerlei situaties waardoor men in financiële problemen kan komen. Een ongeval in privé sfeer is hier een voorbeeld van. En dan spreken we hierbij nog niet over het emotionele of psychische leed die dergelijke ongewenste misère en ellende veroorzaakt.
  • Het lijkt misschien ongelooflijk : meer dan 200.000 personen per jaar zijn het slachtoffer van een privé ongeval, thuis, op vakantie, tijdens sporten, … met al of niet ernstige blijvende gevolgen
  • Een ongevallenverzekering kan als het ware “op maat” voorzien worden. Zo kan u de te besteden premie volledig benutten voor het risico dat u specifiek wenst te verzekeren (bijvoorbeeld een hoge waarborg in geval van blijvende invaliditeit na een ongeval). Zeer belangrijk, en toch nog onderschat

Lees meer