Brandverzekering

  • U werkt thuis, maar gebruikt hiervoor het materiaal van uw werkgever. Is dit materiaal ook verzekerd als er zich een schadegeval voordoet ?
  • U heeft een aanvullende diefstalverzekering, maar bent u op de hoogte over de mogelijke vergoedingslimieten voor waardevolle voorwerpen zoals bijvoorbeeld juwelen en dergelijke? Zoniet, raadpleeg ons voor advies !
  • U bent huurder van een woning : afsluiten van een brandverzekering is wettelijk verplicht !

Lees meer