Privacy policy

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën
De inhoud van deze site (merken, logo’s tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en beelden) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën.

 

Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën garandeert uw privacy

Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.Alle documenten en informatie op deze site zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.

De informatie is ook niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.Dit neemt niet weg dat Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën haar dienstverlening zo correct mogelijk en met de nodige zorg tracht uit te oefenen.

De materie van verzekeringen wijzigt snel. Niettemin pogen wij steeds de meest actuele en juiste informatie te verspreiden doch wij kunnen geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die worden gesignaleerd , zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteren.Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en  wijst elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.Simulaties via deze website worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De resultaten dienen als richtinggevend beschouwd te worden en zijn niet verbindend.Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.Sommige documenten op onze website bevatten verwijzingen naar andere sites, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze sites relevant, bijgewerkt en juist is.De website van Verzekeringskantoor Van den Kerkhof & Mariën kan gebruik maken van cookies. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen, daarnaast wordt voor uw surfgemak ook uw taalvoorkeur bijgehouden. U kan deze cookies indien u dit wenst na uw bezoek via de webbrowser verwijderen.Via de website kan u ook doorklikken naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonsgegevens daar worden behandeld.