Van den Kerkhof verzekeringen
maakt je autoverzekering op maat

Per vermeld onderwerp lichten wij alvast beknopt fundamentele informatie toe, maar allicht is een woordje meer uitleg aan de orde.

Bovendien komt het vaak voor dat één wijziging in een verzekeringsdossier aanleiding kan geven tot meerdere aanpassingen om nog extra voordelen te bekomen.

Aarzel dus niet ons voor bespreking van uw specifieke situatie te contacteren!