Tracking levering nummerplaat

Hoe status zending nummerplaat volgen via Bpost?

Wist je dat je bij het aanvragen van een nieuwe nummerplaat bij DIV, de aanmaak en verzending ervan via Bpost kan volgen? We gaan je in onderstaand artikel tonen hoe je via het systeem dat Bpost hier speciaal voor heeft ontwikkeld, de levering van jouw nummerplaat kan traceren.

Nieuwe nummerplaat aanvragen bij DIV

Voor uw nummerplaat kan opgestuurd worden door de DIV, moet u deze natuurlijk eerst laten aanvragen bij hen. Daarvoor moet u het roze formulier ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ aan uw verzekeringsagent bezorgen. Uw verzekeringsagent kan uw nieuwe Europese kentekenplaat en uw inschrijvingsbewijs dan online rechtstreeks bij de DIV aanvragen en bestellen.

vandenkerkhof aanvraag

Nummerplaat roze formulier

Stap 1

  • Open de Bpost nummerplaat tool
  • De nummerplaat werd in de vorige stap aangevraagd. Om de levering van de nummerplaat te traceren, gaan we nu de speciale opzoekingstool van Bpost voor nummerplaten openen. Deze tool gaat u antwoord bieden op de vraag: Waar is mijn nummerplaat?.
  • U kan daar bij levering kiezen wat u invult:
  • Refertenummer: Het refertenummer kan u terugvinden op het roze aanvraagformulier vlak onder de barcode bij vak V5 of vak X12. Normaal gezien bevat het refertenummer 9 cijfers (vb. 123 456 789)
  • Plaatnummer: Indien u de combinatie van uw Europese nummerplaat die u wil opzoeken reeds kent, kan u de 7 letters en cijfers hier invullen om deze op zoeken (vb. 1-AAA-111)
  • Klik vervolgens op ‘Zoeken’ om de status te controleren.

vandenkerkhof leveringsstatus

Stap 2

  • Status nummerplaat en wachttijd verschijnt
  • U krijgt nu de tracking status van uw kentekenplaat te zien. In dit willekeurige voorbeeld werd de nummerplaat op 3/10/2013 in productie gebracht en 1 dag later op 4/10/2013 geleverd bij de houder van de kentekenplaat.
  • Zoals u ziet verloopt dit proces zeer snel. Dit voorbeeld komt perfect overeen met de wachttijd die de DIV en Bpost telkens communiceren, namelijk een wachttijd van 1 tot 2 werkdagen.

vandenkerkhof aanvraag levering